Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nering, Konrad

Short-term flood prediction system

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu System krótkoterminowej prognozy hydrologicznej
Seria/Czasopismo Geoinformatica Polonica
Numeracja Vol. 13, Iss. 1
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 49-56
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 55-56
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr. ang., pol.
ISSN 1642-2511
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.2478/gein-2014-0005
Opis bibliograficzny
Short-term flood prediction system / Konrad Nering // Geoinformatica Polonica [Dokument elektroniczny]. – 2014, Vol. 13, Iss. 1, s. 49-56 : rys., tab., wykr. – Tryb dostępu: http://www.degruyter.com/view/j/gein.2014.13.issue-1/gein-2014-0005/gein-2014-0005.xml. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydrologic model, geographic information system, hydrologic forecast, flood warning system
Abstrakt
This paper describes a fully functional short-term flood prediction system. Its effect has been tested on watershed of Lubieńka river in Małopolska. To use this system it must have a data set also described ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 5
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/