Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46640)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22941)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Adamski, Andrzej; Florek, Krzysztof

ITS: Intelligent Transportation Systems – Multi-Criteria Control Problems

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu ITS: Inteligentne systemy transportowe – problemy sterowania wielokryterialnego
Seria/Czasopismo Automatyka = Automatics
Numeracja Vol. 17, No. 1
Data wydania 2013
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 19-28
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 27-28
Oznaczenie streszczenia Summ. s. 7, Streszcz. s. 13
ISSN 1429-3447
Charakter pracy publikacja naukowa
DOI 10.7494/automat.2013.17.1.19
Opis bibliograficzny
ITS: Intelligent Transportation Systems – Multi-Criteria Control Problems / Andrzej Adamski, Krzysztof Florek // Automatyka = Automatics [Dokument elektroniczny]. – 2013, Vol. 17, No. 1, s. 19-28 : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ITS, Intelligent Transportation Systems, ITS systems, multi-criteria control, multi-layer system structures, traffic assignment in networks

systemy ITS, wielokryterialne sterowanie, wielowarstwowe struktury, przydziały ruchu w sieci
Abstrakt
The ITS systems offers high capabilities for the implementation of advanced multi-criteria traffic control methods. The crucial problems in this area are related with adeąuate flexibility of control actions ... więcej

Inteligentne Systemy Transportowe oferują znaczne możliwości implementacji zaawansowanych wielokryterialnych systemów sterowania ruchem drogowym. Podstawowe problemy w tym obszarze związane są z ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 0
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/