Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pilecki, Zenon; Stanisz, Jacek; Krawiec, Krzysztof; Woźniak,Henryk; Pilecka, Elżbieta

Numeryczna analiza statecznośći skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Numerical stability analysis of slope with use of random set theory
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Numeracja Nr 86
Data wydania 2014
Język polski
Zakres stron 5-17
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2080-0819
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Numeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowych / Zenon Pilecki, Jacek Stanisz, Krzysztof Krawiec, Henryk Woźniak, Elżbieta Pilecka // Zeszyty Naukowe Instytutu ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe analiza stateczności skarp i zboczy, modelowanie numeryczne, metoda zbirów losowych, analiza parametryczna, dobór parametrów wejściowych, niepewność

input parameters selection, numerical modeling, parametric analysis, random set theory, slope stability analysis, uncertainty
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie dotyczące poprawy wiarygodności analizy stateczności skarp i zboczy w wyniku zastosowania metody zbiorów losowych w doborze parametrów fizyczno-mechanicznych. W praktyce ... więcej

The article concerns improving the reliability of slope stability analysis using Random Set Theory to select the geotechnical properties. In engineering practice, when analyzing slope stability the average ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4
Liczba arkuszy 0.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/