Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rzepisko, Dariusz; Sułowicz, Maciej

Optymalizacja cyklu pracy napędu sprężarek śrubowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Optimization of working cycle and energy consumption by the drives of screw compressors
Seria/Czasopismo Napędy i Sterowanie
Numeracja R. 17, Nr 2 (190)
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 54-60
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 60
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1507-7764
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Optymalizacja cyklu pracy napędu sprężarek śrubowych / Dariusz Rzepisko, Maciej Sułowicz // Napędy i Sterowanie. – 2015, R. 17, Nr 2 (190), s. 54-60 : schem., tab., wykr. – Bibliogr. 5 poz., ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [433100] Napęd elektryczny. Urządzenia sterujące napędem elektrycznym
[381900] Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych
[811121] Metodologia badań modelowych i symulacji cyfrowej systemów
[430000] Elektrotechnika
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[811100] Zagadnienia ogólnometodologiczne teorii systemów, cybernetyki i prakseologii
[810000] Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
Słowa kluczowe zużycie energii, symulacja pracy sprężarki śrubowej Matlab/Simulink, optymalizacja zużycia energii, pomiar zużycia energii

energy consumption, simulation of the screw compressor in Matlab/ Simulink, optimization of energy consumption, the measurement of energy consumption
Abstrakt
W artykule opisano charakterystykę pracy głównego odbiornika energii elektrycznej, silnika napędu sprężarki śrubowej pracującej w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystującym procesy zgrzewania ... więcej

In the paper there was described characteristic of work of main electric energy receiver of screw compressor motor which is working in a manufacturing company that uses welding and flanging processes. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Liczba arkuszy 0.67

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/