Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46277)
    Książki (7570)
    Artykuły i czasopisma (20901)
    Materiały konferencyjne (22941)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Spławińska, Malwina; Buczek, Piotr

Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Problem of traffic flow variability on national roads and its impact on the noise level
Seria/Czasopismo Drogownictwo
Numeracja R. 70, Nr 2
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 46-52
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 52
Bibliografia (liczba pozycji) 11
ISSN 0012-6357
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu / Malwina Spławińska, Piotr Buczek // Drogownictwo. – 2015, R. 70, Nr 2, s. 46-52 : rys., tab., wykr. – Bibliogr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe średni dobowy ruch w roku (SDR), zmienność natężeń ruchu, równoważny poziom dźwięku , długookresowy średni poziom dźwięku, hałas drogowy

Annual Average Daily Traffic (AADT), traffic flow variability, equivalent sound level, long-term average sound level, road noise
Abstrakt
W artykule przedstawiono wpływ sezonowej zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich oraz różnych temperatur ekwiwalentnych obowiązujących w Polsce, na trwałość zmęczeniową nawierzchni ... więcej

This paper presents the influence of seasonal traffic flow variability of heavy vehicle and different temperatures equivalent on the fatigue life of the pavement. Three types of flexible asphalt pavement ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/