Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bielski, Andrzej; Zymom, Wiesław

Analiza kinetyki zmian zawartości utleniacza w wodzie na przykładzie chloru

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Kinetics analysis of oxidant content variations in water with chlorine as an example
Seria/Czasopismo Ochrona Środowiska
Numeracja Vol. 37, Nr 1
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 11-23
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 23
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1230-6169
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza kinetyki zmian zawartości utleniacza w wodzie na przykładzie chloru / Andrzej Bielski, Wiesław Zymon // Ochrona Środowiska. – 2015, Vol. 37, Nr 1, s. 11-23 : tab., wykr. – Bibliogr. 13 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chlorowanie, zanik utleniacza, zbiorniki kontaktowe, sieć wodociągowa

oxidation, oxidation kinetic, chlorination, contact chambers, water supply system
Abstrakt
Podstawowym zagadnieniem w projektowaniu, modernizowaniu i eksploatacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej jest określenie kinetyki zmian stężenia utleniacza w układzie objętościowym. ... więcej

Kinetics of changes of oxidant concentrations in a volumetric system is a major issue in a design, modernization and operation of a water treatment plant and a waters supply system. It is closely related ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 15
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 15
Impact Factor 0.425
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/