Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46289)
    Książki (7573)
    Artykuły i czasopisma (20907)
    Materiały konferencyjne (22944)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Spławińska, Malwina; Zieliński, Piotr

Wpływ natężenia ruchu pojazdów ciężkich na trwałość konstrukcji nawierzchni drogowej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Influence of traffic flow variability of heavy vehicle on the fatigue life of road pavement
Seria/Czasopismo Drogownictwo
Numeracja R. 70, Nr 3
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 98-104
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 104
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol.
ISSN 0012-6357
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wpływ natężenia ruchu pojazdów ciężkich na trwałość konstrukcji nawierzchni drogowej / Malwina Spławińska, Piotr Zieliński // Drogownictwo. – 2015, R. 70, Nr 3, s. 98-104 : rys., tab., wykr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pojazdy ciężkie, zmienność natężeń ruchu, trwałość zmęczeniowa nawierzchni drogowej, analiza skupień

heavy vehicle, traffic flow variability, fatigue life of road pavement, Cluster Analysis
Abstrakt
W artykule przedstawiono wpływ sezonowej zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich oraz różnych temperatur ekwiwalentnych obowiązujących w Polsce, na trwałość zmęczeniową nawierzchni ... więcej

This paper presents the influence of seasonal traffic flow variability of heavy vehicle and different temperatures equivalent on the fatigue life of the pavement. Three types of flexible asphalt pavement ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/