Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46613)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21073)
    Materiały konferencyjne (22971)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rezka, Piotr; Balcerzak, Wojciech

The occurence of non-steroidal anti-inflammatory drugs iw wastewater and water environment and methods of their removal – selected issues

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Numeracja vol. 17, iss. 1
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 33-38
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 37-38
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1733-4381
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
The occurence of non-steroidal anti-inflammatory drugs iw wastewater and water environment and methods of their removal – selected issues / Piotr Rezka, Wojciech Balcerzak // Archives of Waste Management ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe farmaceutyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, NPLZ, ścieki, wody naturalne

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/