Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Burtan, Bożena; Grelowska, Iwona; Wasylak, Jan; Reben, Manuela

Optyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu TeO2−WO3−PbO modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Optical, thermal and structural studies of ternary TeO2–WO3–PbO glasses modified with lanthanum and lutetium oxides
Seria/Czasopismo Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Numeracja T. 66, Nr 1
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 27-31
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 31
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1505-1269
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Optyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu TeO2−WO3−PbO modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanu / Bożena Burtan, Iwona Grelowska, Jan Wasylak, Manuela Reben // Materiały Ceramiczne ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe szkła tellurowe, współczynnik załamania, modyfikator szkła, La2O3, Lu2O3

tellurite glasses, Refractive index, Glass modifier, La2O3, Lu2O3
Abstrakt
W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu tlenków lutetu i lantanu na właściwości fizykochemiczne szkieł tellurowych z układu TeO2–WO3–PbO. Przebieg przemian fazowych, zachodzących ... więcej

The goal of this work was to investigate the influence of lanthanum and lutetium oxides on physicochemical properties of the TeO2-WO3-PbO glass matrix. Differential thermal analysis DTA, XRD, SEM measurements ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 5
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/