Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Spławińska, M.

The problem of imputation of the missing data from the continuous counts of road traffic

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 61, Iss. 1
Data wydania 2015
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 131-145
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 145
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 2300-3103
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1515/ace-2015-0009
Opis bibliograficzny
The problem of imputation of the missing data from the continuous counts of road traffic / M. Spławińska // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2015, Vol. 61, Iss. 1, s. 131-145 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe roads, traffic data collection, imputation of the missing traffic data, model SARIMA

drogi, pomiary ruchu, uzupełnianie brakujących danych, model SARIMA
Abstrakt
Missing traffic data is an important issue for road administration. Although numerous ways can be found to impute them in foreign literature (inter alia, the most effective method, that is Box-Jenkins ... więcej

Brakujące dane ruchowe stanowią istotny problem dla administracji drogowej. Wprawdzie, w literaturze zagranicznej można znaleźć liczne sposoby ich uzupełniania (między innymi najbardziej efektywną ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 15
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Czytelni Czasopism PAN  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/