Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Myczkowski, Zbigniew; Rymsza-Mazur, Wojciech

Uwarunkowania konserwatorskie w planowaniu krajobrazu zabytkowego na przykładzie uzdrowiska Swoszowicach

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Conditioning of conservatory guidelines of monumental landscape planning on the example of spa complex in Swoszowice on metropolitan area of Cracow
Seria/Czasopismo Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies
Numeracja vol. 8/1
Data wydania 2012
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 104-115
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 115
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1895-3980
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Uwarunkowania konserwatorskie w planowaniu krajobrazu zabytkowego na przykładzie uzdrowiska Swoszowicach / Zbigniew Myczkowski, Wojciech Rymsza-Mazur // Teka Commission of Architecture, Urban Planning ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz zabytkowy, uwarunkowania kompozycyjne, park uzdrowiskowy

monumental landscape, composition conditioning, spa park
Abstrakt
The article presents precision of conservatory guidelines, which allow the save and being accepted from conservatory point of view development of historical spa complex in Swoszowice in accordance to contemporary ... więcej

Artyku prezentuje uszczegóáowienie wytycznych konserwatorskich, które okreĞlają dopuszczalne formy i zakres bezpiecznego, z konserwatorskiego punktu widzenia, rozwoju historycznego zespoáu uzdrowiska ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/