Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grelowska, Iwona; Burtan, Bożena; Jaglarz, Janusz; Reben, Manuela

Elipsometria spektroskopowa w badaniu materiałów

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania 2014
Język polski
Numeracja 3/2014, Nr 4, Cz. 2
Typ nośnika DVD
Zakres stron 595-600
Oznaczenia ref./art. Czasopismo_Nr4_II.pdf
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 600
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISSN 2300-4436
Uwagi Tematyka: Materiały
Nazwa konferencji Konferencja Młodych Naukowców nt. Dokonania Naukowe Doktorantów, II edycja
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 12.04.2014
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Elipsometria spektroskopowa w badaniu materiałów / Iwona Grelowska, Bożena Burtan, Janusz Jaglarz, Manuela Reben // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. – Dysk optyczny DVD. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe elipsometria, współczynnik załamania, chropowatość
Abstrakt
We współczesnych technologiach cienkowarstwowych do pomiarów współczynników załamania, ekstynkcji, grubości, porowatości czy chropowatości warstw stosuje się standardowe metody optyczne, do ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/