Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grelowska, Iwona; Burtan, Bożena; Reben, Manuela

Termiczne i optyczne właściwości szkieł z układu TeO2–WO3–PbO–La2O3–Er2O3

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania 2014
Język polski
Numeracja 2/2014, Nr 3
Typ nośnika DVD
Zakres stron 403-406
Oznaczenia ref./art. Czasopismo_Nr3.pdf
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 406
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISSN 2300-4436
Uwagi Tematyka: Technologia
Nazwa konferencji Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, V edycja
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 11.01.2014
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Termiczne i optyczne właściwości szkieł z układu TeO2–WO3–PbO–La2O3–Er2O3 / Iwona Grelowska, Bożena Burtan, Manuela Reben // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. – Dysk ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe szkła tellurowe, elipsometria, analiza termiczna DTA, jony erbu
Abstrakt
W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu tlenku lantanu La2O3 oraz jonów erbu Er3+ na właściwości fizykochemiczne szkieł tellurowych z układu TeO2–WO3–PbO. Przemiany fazowe zachodzące ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/