Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bielski, Andrzej

Ocena wpływu biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń obecnych w ściekach na warunki tlenowe odbiornika – studium przypadku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Influence of bio-degradable wastewater components on oxygen conditions of the receiver – case study
Seria/Czasopismo Ochrona Środowiska
Numeracja Vol. 37, Nr 2
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 37-42
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 42
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1230-6169
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Ocena wpływu biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń obecnych w ściekach na warunki tlenowe odbiornika – studium przypadku / Andrzej Bielski // Ochrona Środowiska. – 2015, Vol. 37, Nr 2, s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe aquatic environment, industrial wastewater, bottom sediments, oxygen demand, oxidation kinetics

środowisko wodne, ścieki przemysłowe, osady denne, zapotrzebowanie na tlen, kinetyka utleniania
Abstrakt
A method for analyzing impact of poorly treated wastewater on aquatic environment of a watercourse was presented. Long-term discharge of such wastewater has long-lasting impact on bottom sediment properties. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 15
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 15
Impact Factor 0.425
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/