Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zieliński, Miłosz

W stronę piękna przestrzeni miasta – refleksje architektoniczno-krajobrazowe

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Towards the beauty cityscape – reflections on architecture and the landscape
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 42
Data wydania 2014
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 267-291
Bibliografia (na str.) 290-291
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0079-3450
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
W stronę piękna przestrzeni miasta – refleksje architektoniczno-krajobrazowe = Towards the beauty cityscape – reflections on architecture and the landscape / Miłosz Zieliński // Teka Komisji Urbanistyki ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz miasta, kultura, piękno miasta

cityscape, culture, the beauty of the city
Abstrakt
Artykuł ma charakter refleksyjno-podsumowującego rozważania na temat zaproponowany przez organizatorów konferencji „W stronę piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej. W ... więcej

The essay is meant to be a reflection, a conclusion of sorts regarding the topic proposed by the organizers of the "Towards beauty." It is meant to be about the problems of introducing aesthetics to public ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 1
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Impact Factor 0
Liczba arkuszy 2

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/