Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Perduta, Anna

Enhancing mesh adaptation capabilities of GetFEM++ "FEM Engine" with MAdLib Library

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Możliwości Rozszerzania biblioteki GetFEM++ O Pakiety Adaptacyjne
Seria/Czasopismo Mechanics and Control
Numeracja Vol. 32, No. 4
Data wydania 2013
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 143-151
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 151
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz. pol.
ISSN 2083-6759
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.7494/mech.2013.32.4.143
Opis bibliograficzny
Enhancing mesh adaptation capabilities of GetFEM++ "FEM Engine" with MAdLib Library / Anna Perduta // Mechanics and Control [Dokument elektroniczny]. – 2013, Vol. 32, No. 4, s. 143-151 : il. (w tym kolor.). ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe software, numerical analysis, finite element method, mesh adaptation packages

oprogramowanie, metoda elementów skończonych, pakiety adaptacyjne
Abstrakt
This paper describes enhancing mesh adaptation capabilities of GetFEM++ library. GetFEM++ is a versetile software package in C++ for implementing FEM based solvers for partial differential equations. Although ... więcej

Artykuł przedstawia możliwości rozszerzania biblioteki GetFEM++ o obliczenia adaptacyjne. GetFEM++ jest biblioteką zaimplentowaną w C++ umożliwiającą rozwiązywanie cząstkowych równań różniczkowych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/