Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chowaniec, Katarzyna; Fryźlewicz-Kozak, Beata

The influence of mixing process on wastewater treatment

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wpływ procesu mieszania na oczyszczanie ścieków
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 2-Ch
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 24
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 3-10
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 9-10
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The influence of mixing process on wastewater treatment = Wpływ procesu mieszania na oczyszczanie ścieków / Katarzyna Chowaniec, Beata Fryźlewicz-Kozak // Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe mixing process, aeration, sludge, sequencing batch reactor (SBR), morphology

mieszanie, napowietrzanie, ścieki, reaktor SBR, morfologia
Abstrakt The paper deals with an influence of an aeration time on morphology of an activated sludge and Chemical Oxygen Demand (COD). The sludge tested came from a treatment plant belonging to a food industry factory.

W artykule przedstawiono wpływ czasu napowietrzania na morfologię osadu czynnego oraz na chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Badany materiał pochodził z zakładowej oczyszczalni przemysłu spożywczego.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/