Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46588)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21069)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stypuła, Krzysztof; Kozioł, Krzysztof

Projektowanie wibroizolacji w tunelu komunikacyjnym na przykładzie tuneli I linii metra w Warszawie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Designing vibration insulation in a communication tunnel based on the example of the tunnels of metro line I in Warsaw
Seria/Czasopismo Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele
Numeracja 3 (52)
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 86-92
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 92
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 3
ISSN 1895-0426
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Projektowanie wibroizolacji w tunelu komunikacyjnym na przykładzie tuneli I linii metra w Warszawie / Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł // Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele. – 2015, 3 (52), s. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[630800] Projektowanie budowlane
Słowa kluczowe wpływ wibracji na budynki i ludzi w budynkach, tunele komunikacyjne, tłumienie drgań, metro w Warszawie, projektowanie wibroizolacji torowiska

impact of vibrations on buildings and people in buildings, communication tunnels, vibration insulation, Warsaw metro, vibration insulation design
Abstrakt
W tekście przedstawiono zasady i kryteria oceny wpływu drgań na środowisko (budynki i ludzi w budynkach) w nawiązaniu do projektowania tuneli komunikacyjnych. Omówiono procedurę projektowania wibroizolacji ... więcej

In this work, the rulesand criteria of assessing the impact of vibrations on the environment (buildings and people in buildings) has been presented in relation to designing communication tunnels. The procedure ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/