Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radzicki, Krzysztof

Innowacyjne, instrumentalne systemy pomiarowe quasi-3D monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz odkształceń w zaporach i wałach

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Innovative instrumental measurement systems for quasi-3D monitoring of seepage and erosion processes and deformations in dams and dikes
Seria/Czasopismo Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Numeracja T. 67, Nr 1
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 81-87
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 86-87
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1505-1269
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Innowacyjne, instrumentalne systemy pomiarowe quasi-3D monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz odkształceń w zaporach i wałach / Krzysztof Radzicki // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przeciek, erozja, zapora, wał, czujnik liniowy, ocena stanu, termomonitoring

Leakage, Erosion, Dam, Dike, Linear sensor, Condition assessment, Thermal monitoring
Abstrakt
Rozwój metod pomiarowych i ich analizy, w tym rozwój automatycznych systemów kontroli stanu obiektów budowlanych, daje możliwość stosowania skuteczniejszych i bardziej efektywnych rozwiązań pomiarowych. ... więcej

The development of measurement methods and the development of the methodology for their measurements and analysis, including the development of automatic systems for controlling the condition of built ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/