Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48897)
    Książki (7443)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22331)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Balcerzak, Wojciech; Łuszczek, Bartosz

Próba oceny możliwości wykorzystania osadów z klarowania wody do strącania związków fosforu w oczyszczalniach ścieków komunalnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu An attempt at assessment of possibilities for utilization of sludge produced during water clarification for phosphorus precipitation in municipal wastewater treatment plant
Seria/Czasopismo Ochrona Środowiska
Numeracja vol. 37, nr 3
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 57-60
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 60
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1230-6169
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Próba oceny możliwości wykorzystania osadów z klarowania wody do strącania związków fosforu w oczyszczalniach ścieków komunalnych / Wojciech Balcerzak, Bartosz Łuszczek // Ochrona Środowiska. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe osady z klarowania wody, koagulanty, oczyszczanie ścieków, usuwanie fosforu

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 15
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 15
Impact Factor 0.425
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/