Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kobasa, Igor; Odosiy, Lyubomyra; Kurdyukova, Iryna; Ishchenko, Olexandr; Stefan, Kurek

Electrochemical and energetic characteristics of new dye-sensitizers for photovoltaic cells

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Functional Materials Letters
Numeracja Vol. 8, No. 5
Data wydania 2015
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1550067-1 – 1550067-5
Oznaczenia ref./art. 1550067
Oznaczenie ilustracji rys., wykr., tab.
Bibliografia (na str.) 1550067-5
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1793-6047
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1142/S1793604715500678
Opis bibliograficzny
Electrochemical and energetic characteristics of new dye-sensitizers for photovoltaic cells / Igor Kobasa, Lyubomyra Odosiy, Iryna Kurdyukova, Olexandr Ishchenko, Stefan Kurek // Functional Materials Letters ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polymethine dye, sensitizing, heterostructure, titania, potassium iodide, photocatalytic activity
Abstrakt
The influence of the dye structure on the spectral and electrochemical characteristics has been investigated for a series of the anionic and intraionic polymethine dyes (PDs) of the tetranitrofluorene ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 25
Impact Factor 1.333
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/