Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47897)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22006)
    Materiały konferencyjne (22637)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (119)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina

Wizerunek miejsca

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Image of the place
Seria/Czasopismo Archivolta
Numeracja 1 (65)
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 36-41
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 41
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1506-5928
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny Wizerunek miejsca = Image of the place / Ewelina Woźniak-Szpakiewicz // Archivolta. – 2015, 1 (65), s. 36-41 : fot. – Bibliogr. 15 poz., Streszcz. pol., ang. – ISSN 1506-5928

tematyka
Słowa kluczowe promocja, wizerunek,tymczasowa architektura, letni pawilon, przestrzeń publiczna

place promotion, image, temporary architecture, summer pavilion, public space
Abstrakt Artykuł podejmuje problematykę roli tymczasowych pawilonów w promocji i kształtowaniu wizerunku miejsca. Przywołane przykłady obejmują serię tymczasowych pawilonów letnich zrealizowanych w ramach cyklicznego projektu Serpentine Gallery w Kensington Gardens w Londynie.

The article discusses a role of temporary architecture in promotion and creation the image of a place. The problem will be presented through the examination of the summer pavilions of the Serpentine Gallery, located in the ground of Kensington Gardens in London.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/