Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hager, Izabela; Tracz, Tomasz; Śliwiński, Jacek; Krzemień, Katarzyna

The influence of aggregate type on the physical and mechanical properties of high-performance concrete subjected to high temperature

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Fire and Materials
Numeracja Vol. 40, Iss. 5
Data wydania 2016
Data udostępnienia on-line 2015-08-25
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 668-682
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 682
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISSN 0308-0501
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1002/fam.2318
Opis bibliograficzny
The influence of aggregate type on the physical and mechanical properties of high-performance concrete subjected to high temperature / Izabela Hager, Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński, Katarzyna Krzemień ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe high-performance concrete, high temperature, aggregates, mechanical properties, porosity, modulus of elasticity, TG, DTG, DTA, compressive strength, tensile strength

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 25
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 30
Impact Factor 1.352
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/