Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hojdys, Łukasz; Janowski, Zbigniew; Krajewski, Piotr

Experimental studies on masonry vaults

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Badania doświadczalne sklepień murowych
Tytuł źródła Recent advances in civil engineering : building structures
Redaktor źródła J. Śliwiński
Współtwórca źródła Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2015
Język angielski
Seria/Czasopismo Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Numer w serii głównej 478
ISSN serii głównej 0860-097X
Zakres stron 73-85
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 84-85
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Experimental studies on masonry vaults = Badania doświadczalne sklepień murowych / Łukasz Hojdys, Zbigniew Janowski, Piotr Krajewski // W: Recent advances in civil engineering : building structures ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe masonry structures, arches, vaults, backfill, strengthening

konstrukcje murowe, łuki, sklepienia, zasypka, wzmacnianie
Abstrakt
This paper deals with the experimental behavior of masonry barrel vaults. Laboratory tests were performed on non-strengthened vault without backfill, non-strengthened buried vaults and strengthened vaults. ... więcej

W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych realizowanych na modelach walcowych sklepień murowych. Badano sklepienia niewzmocnione, niewzmocnione z zasypką oraz sklepienia wzmocnione powierzchniowo ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/