Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Malinowska-Petelenz, Beata

Grand Tour ze szkicownikiem

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Grand Tour with a sketchbook
Seria/Czasopismo Archivolta
Numeracja 3 (67)
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 30-37
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 36
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1506-5928
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny Grand Tour ze szkicownikiem = Grand Tour with a sketchbook / Beata Malinowska-Petelenz // Archivolta. – 2015, 3 (67), s. 30-37 : rys. – Bibliogr. 5 poz., Streszcz. pol., ang. – ISSN 1506-5928

tematyka
Słowa kluczowe Katedra, miasto, dominanta, przestrzeń publiczna, archetyp, przeżycie estetyczne

cathedral, city, dominant, public space, archetype, aesthetic experience

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/