Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bąk, Joanna

Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii środowiska

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Nasza Politechnika
Numeracja 1 (37)
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 15
ISSN 1428-295X
Charakter pracy publikacja popularno-naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii środowiska / Joanna Bąk // Nasza Politechnika [Dokument elektroniczny]. – 2015, 1 (37), s. 15. – Tryb dostępu: http://issuu.com/naszapolitechnika/docs/np-2015-01. – ISSN 1428-295X

tematyka
Słowa kluczowe niezawodność, bezpieczeństwo, inżynieria środowiska, wodociągi, kanalizacja

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/