Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22913)
    Materiały konferencyjne (22172)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Furtak, Marcin

Problematyka ochrony konserwatorskiej architektury centralnego okręgu przemysłowego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Issuess of the central industrial district architecture conservation
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 42
Data wydania 2014
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 39-55
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 55
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Artykuł w części: Historia architektury i konserwacji zabytków
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Problematyka ochrony konserwatorskiej architektury centralnego okręgu przemysłowego = Issuess of the central industrial district architecture conservation / Marcin Furtak // Teka Komisji Urbanistyki ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe konserwatorska, architektura przemysłowa, doktryny konserwatorskie, Centralny Okręg Przemysłowy, COP, ochrona

Central Industrial District, COP, industrial architecture, architectural conservation doctrines of conservation
Abstrakt
Artykuł pokazuje dorobek architektoniczny powstały w ramach realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w kontekście konieczności jego zachowania i ochrony. Prezentowane są wybrane zagadnienia i ... więcej

The article presents the architectural heritage created as a part of the Central Industrial District in the context of the need for its preservation and protection. Presented are selected topics and problems ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/