Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bojarski, Antoni; Opaliński, Paweł; Przecherski, Piotr

Warunki pracy elementów uszczelniających budowli hydrotechnicznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Working conditions of seepage barriers for hydrotechnical structures
Seria/Czasopismo Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Numeracja T. 67, Nr 1
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 77-80
Bibliografia (na str.) 80
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1505-1269
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Warunki pracy elementów uszczelniających budowli hydrotechnicznych / Antoni Bojarski, Paweł Opaliński, Piotr Przecherski // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials [Dokument elektroniczny]. – 2015, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zapory ziemne, elementy uszczelniające, wały przeciwpowodziowe, filtracja, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

embankment dams, seepage barriers, levees, seepage, safety of hydraulic structures
Abstrakt
Bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych w dużej mierze zależy od stanu technicznego elementów uszczelniających podłoże, korpus oraz przyczółki. Ze względu na znaczne zróżnicowanie typów obiektów ... więcej

Safety of hydrotechnical structures depends mainly on technical condition of seepage barriers of embankment, foundation and abutments. According to variety of hydrotechnical structures and different foundation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/