Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47502)
    Książki (7497)
    Artykuły i czasopisma (21774)
    Materiały konferencyjne (22595)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Waszczyszyn, Elżbieta

Rozwój poglądów na projektowanie XIX-wiecznych szpitali akademickich na przykładzie I Kliniki Chirurgii UJ w Krakowie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 22
Data wydania 2007
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 47-55
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
ISSN 0860-2395
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rozwój poglądów na projektowanie XIX-wiecznych szpitali akademickich na przykładzie I Kliniki Chirurgii UJ w Krakowie / Elżbieta Waszczyszyn // Wiadomości Konserwatorskie [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe szpital uniwersytecki, klinika, architektura szpitalna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/