Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chmielowski, Krzysztof; Młyńska, Anna; Młyński, Dariusz

Efektywność pracy oczyszczalni ścieków w Kołaczycach

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Operational efficiency of wastewater treatment plant in Kolaczyce
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 45
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 44-50
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 49-50
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2081-139X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.12912/23920629/60593
Opis bibliograficzny
Efektywność pracy oczyszczalni ścieków w Kołaczycach = Operational efficiency of wastewater treatment plant in Kolaczyce / Krzysztof Chmielowski, Anna Młyńska, Dariusz Młyński // Inżynieria Ekologiczna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe oczyszczalnia ścieków, BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna

wastewater treatment plant, BOD5, CODCr, total suspended solids
Abstrakt
W artykule dokonano analizy efektywności pracy oczyszczalni ścieków w Kołaczycach na podstawie wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych w latach 2010 – 2014. ... więcej

In the article the analysis of operational efficiency Wastewater Treatment Plant in Kolaczyce was performed based on the physico-chemical research results of raw sewage and treated sewage between 2010 ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/