Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czekaj, Izabela; Brandenberger, Sandro; Kröcher, Oliver

Theoretical studies of HNCO adsorption at stabilized iron complexes in the ZSM-5 framework

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Microporous and Mesoporous Materials
Numeracja Vol. 169
Data wydania 2013
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 97-102
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 102
Bibliografia (liczba pozycji) 55
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1387-1811
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1016/j.micromeso.2012.10.018
Opis bibliograficzny
Theoretical studies of HNCO adsorption at stabilized iron complexes in the ZSM-5 framework / Izabela Czekaj, Sandro Brandenberger, Oliver Kröcher // Microporous and Mesoporous Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe DFT, Fe-ZSM-5, HNCO, Iron complexes, Iron-exchanged ZSM-5
Abstrakt
The stabilization of monomeric and dimeric iron complexes, such as FeOH, HOFeOFeOH and FeOFe, which are representative of the iron-exchange in the ZSM-5 structure, has been investigated using a DFT approach ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 35
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 35
Impact Factor 3.209
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/