Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kupiec, Krzysztof; Larwa, Barbara; Komorowicz, Tadeusz; Neupauer, Krzysztof

Profile temperatur w gruncie o niejednorodnych właściwościach fizycznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Numeracja R. 54, Nr 6
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 332-333
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 333
Oznaczenie streszczenia Streszcz pol.
ISSN 0368-0827
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Profile temperatur w gruncie o niejednorodnych właściwościach fizycznych / Krzysztof Kupiec, Barbara Larwa, Tadeusz Komorowicz, Krzysztof Neupauer // Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe dyfuzyjność cieplna gruntu, profile temperatur, odnawialne źródła energii

ground thermal diffusivity, temperature profiles, renewable energy sources
Abstrakt
Przeprowadzono analizę przewodzenia ciepła w gruncie dla przypadku, gdy właściwości fizyczne gruntu są zmienne z jego głębokością. Takie rozważania są pomocne przy analizie przenoszenia ciepła ... więcej

Analysis of heat conduction in a ground with physical properties varying along its depth is presented in the paper. Such considerations are helpful in the analysis of heat transfer in a ground with installed ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/