Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46602)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Frommer, Jakob; Nachtegaal, Maarten; Czekaj, Izabela; Kretzschmar, Ruben

The Cr X-ray absorption K-edge structure of poorly crystalline Fe(III)-Cr(III)-oxyhydroxides

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo American Mineralogist : an international journal of earth and planetary materials
Numeracja Vol. 95
Data wydania 2010
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1202-1213
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 1212-1213
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0003-004X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.2138/am.2010.3274
Opis bibliograficzny
The Cr X-ray absorption K-edge structure of poorly crystalline Fe(III)-Cr(III)-oxyhydroxides / Jakob Frommer, Maarten Nachtegaal, Izabela Czekaj, Ruben Kretzschmar // American Mineralogist [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chromium, EXAFS, iron, oxyhydroxides, poorly crystall, pre-edge, XANES
Abstrakt
Poorly crystalline solids play an important role in many low-temperature geochemical processes, such as trace element speciation and biomineralization. Yet, the structures of many such naturally occurring ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/