Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cafiso, S.; Kieć, M.; Milazzo, M.; Pappalardo, G.; Trovato, F.

Application of safety inspections for evaluation of two-lane regional roads in Poland

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja 60, No. 4
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 453-473
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 473
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ace-2014-0031
Opis bibliograficzny
Application of safety inspections for evaluation of two-lane regional roads in Poland / S. Cafiso, M. Kieć, M. Milazzo, G. Pappalardo, F. Trovato // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe road safety, safety inspection, road infrastructure, two lane road, rural road

bezpieczeństwo ruchu drogowego, kontrola brd, infrastruktura drogowa, droga dwupasowa, droga zamiejska
Abstrakt
In the paper methods for conducting Road Safety Inspections (SIs) in Italy and Poland are described and compared. The goal of the study is to improve the quality and effi ciency of the safety inspections ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/