Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pabiś, Aleksander; Koszut, Angelika

Rurki ciepła – zasada działania, budowa, zastosowania

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Heat pipes – principle of operation, construction applications
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 17
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 149-161
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 161
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Rurki ciepła – zasada działania, budowa, zastosowanie = Heat pipes – principle of operation, construction applications / Aleksander Pabiś, Angelika Koszut // Czasopismo Techniczne. Chemia = Technical ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rurki ciepła, kondensacja, odparowanie, wymiana ciepła

heat pipes, condensation, vaporization, heat transfer
Abstrakt W artykule przedstawiono zasadę działania rurek ciepła, ich odmiany konstrukcyjne, zakres stosowalności oraz przegląd zastosowań.

The principle of operation, the construction types, the range of use as well as a large review of possible applications of het pipes has been presented in this paper.

punktacja i wskaźniki
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/