Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cul, Aleksandra; Komorowicz, Tadeusz; Kupiec, Krzysztof

Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem w mikroklimacie zimnym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Heat transfer between man and surroundings in cold microclimate
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 17
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 3-14
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem w mikroklimacie zimnym = Heat transfer between man and surroundings in cold microclimate / Aleksandra Cul, Tadeusz Komorowicz, Krzysztof Kupiec // Czasopismo ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wymiana ciepła, mikroklimat zimny, wskaźnik termoizolacyjności odzieży (IREQ)

heat transfer, cold microclimate, clothing insulation factor (IREQ)
Abstrakt
Konieczność utrzymania stałej temperatury ciała narzuca człowiekowi warunki przebywania oraz ograniczenia czasu przebywania w mikroklimacie zarówno zimnym, jak i gorącym. Czynnikami mającymi wpływ ... więcej

The need to keep up a constant body temperature forces on man both the conditions of staying as well as limitations of staying time in cold and hot microclimate. The factors influencing the heat transfer ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/