Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Liu, Zongyuan; Michorczyk, Piotr et al.

Superior performance of Ni-W-Ce mixed-metal oxide catalysts for ethanol steam reforming: Synergistic effects of W-and Ni-dopants

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Catalysis
Numeracja Vol. 321
Data wydania 2015
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 90-99
Oznaczenie ilustracji fot., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 99
Bibliografia (liczba pozycji) 50
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1090-2694
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1016/j.jcat.2014.10.017
Opis bibliograficzny
Superior performance of Ni-W-Ce mixed-metal oxide catalysts for ethanol steam reforming: Synergistic effects of W-and Ni-dopants / Zongyuan Liu [et al.], Piotr Michorczyk [et al.] // Journal of Catalysis ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe steam reforming of ethanol, lattice strain, oxygen vacancies, nickel, ceria, tungsten, DRIFTS, XRD, XAFS

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 40
Impact Factor 7.354
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/