Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Demchuk, Oleg M.; Jasiński, Radomir

Organophosphorus ligands: Recent developments in design, synthesis, and application in environmentally benign catalysis

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements
Numeracja Vol. 191, Iss. 2
Data wydania 2016
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 245-253
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 252-253
Bibliografia (liczba pozycji) 77
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1042-6507
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.1080/10426507.2015.1064921
Opis bibliograficzny
Organophosphorus ligands: Recent developments in design, synthesis, and application in environmentally benign catalysis / Oleg M. Demchuk, Radomir Jasiński // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe transition metal complexes, phosphorus ligands, asymmetric synthesis, aqueous-phase catalysis, novel reaction media, cross-coupling, environmentally beneficial synthesis
Abstrakt
The application of important organophosphorus ligand-based complex catalysts in potentially environmentally benign processes was overviewed. In particular, the focus was put on the phosphoorganic systems ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 15
Impact Factor 0.809
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/