Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czekaj, I.; Witko, M.; Hermann, K.

Structure and electronic properties of the V2O3 (0001) surface: Ab initio density functional theory cluster studies

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Surface Science
Numeracja Vol. 525, Iss. 3-10
Data wydania 2003
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 46-56
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 55-56
Bibliografia (liczba pozycji) 49
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0039-6028
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1016/S0039-6028(02)02571-2
Opis bibliograficzny
Structure and electronic properties of the V2O3 (0001) surface: Ab initio density functional theory cluster studies / I. Czekaj, M. Witko, K. Hermann // Surface Science [Dokument elektroniczny]. – 2003, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe aluminum oxide, clusters, density functional calculations, surface electronic phenomena (work function, surface potential, surface states, etc.), vanadium oxide
Abstrakt
Electronic properties of the V2O3(0001) surface are studied using ab initio density functional theory method. In addition, the nature of surface V-O bonding as well as the electronic states of the structurally ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/