Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22959)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Byrdy, Aleksander; Kołaczkowski, Michał

Environmental impacts on the strength parameters of mineral-acrylic (PMMA/ATH) facade panels

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Polymer Science
Numeracja Vol. 2015
Data wydania 2015
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-5]
Liczba stron 5
Oznaczenia ref./art. Article ID 134714
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 5
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1687-9422
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1155/2015/134714
Opis bibliograficzny
Environmental impacts on the strength parameters of mineral-acrylic (PMMA/ATH) facade panels / Aleksander Byrdy, Michał Kołaczkowski // International Journal of Polymer Science [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe PMMA/ATH panels, ventilated claddings, environmental influences
Abstrakt
Composite mineral-acrylic panels consist in 80% of natural minerals produced from bauxite (aluminium hydroxides (ATH)) and in 20% from acrylic resin (polymethyl methacrylate (PMMA)). This material due ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 25
Impact Factor 1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/