Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bomanowski, Konrad; Łagan, Sylwia

Wpływ faz chodu na stan naprężenia w modelu stopy protezowej

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Wariant tytułu The influence of phase of gait cycle on stress distribution in model of the prosthetic feet
Seria/Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania 2015
Język polski
Numeracja Z. 9
Zakres stron 13-18
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 17-18
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1898-763X
Nazwa konferencji Majówka Młodych Biomechaników 2015 : XII Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Miejsce konferencji Ustroń, Poland
Data konferencji 8-10.05.2015
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ faz chodu na stan naprężenia w modelu stopy protezowej / Konrad Bomanowski, Sylwia Łagan // Aktualne Problemy Biomechaniki. – 2015, Z. 9, s. 13-18 : rys., tab. – Bibliogr. 5 poz., Streszcz., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe stopa protezowa, CAD, MES, fazy cyklu chodu, analiza wytrzymałościowa

prosthetic foot, CAD, FEA, phase of gait cycle, strength analysis
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki symulacji analizy wytrzymałościowej z wykorzystaniem MES (Metod Elementów Skończonych) modelu stopy protezowej. Analizowano modele 3D (trójwymiarowe) wykonane z wykorzystaniem ... więcej

The paper presents the results of stress analysis simulation using FEA (Finite Element Method) model of the prosthetic foot. The analysis 3D models (three-dimensional) made using CAD systems (Computer ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /






© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/