Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Langer, Piotr

Wyrobiska solne jako przestrzeń urbanistyczna

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Salt workings as urban spaces
Seria/Czasopismo Geology, Geophysics & Environment
Numeracja Vol. 38, No. 2
Data wydania 2012
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 239-250
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 249
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Summ.
ISSN 0138-0974
Uwagi Tyt. numeru: Przegląd Solny. T. 2 = Salt Review. [Vol. 2]
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.7494/geol.2012.38.2.239
Opis bibliograficzny
Wyrobiska solne jako przestrzeń urbanistyczna = Salt workings as urban spaces / Piotr Langer // Geology, Geophysics & Environment. – 2012, Vol. 38, No. 2, s. 239-250 : fot., rys., tab. – Tryb dostępu: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kopalnie soli, wyrobiska solne, miasta i regiony solne, adaptacja funkcjonalna, rozwój zrównoważony, dziedzictwo salinarne

salt mines, salt working, salt towns and regions, functional adaptation, sustainable development, salinar heritage
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na szczególne znaczenie wyrobisk solnych w nieczynnych kopalniach soli, które ze względu na specyficzne cechy i walory mogą być wykorzystywane do stymulowania rozwoju i ... więcej

This paper points out particular significance of salt workings in abandoned salt mines which, owing to specific features and values, can be used for stimulation of the development and the increase of the ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/