Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22910)
    Materiały konferencyjne (22164)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaśkowska, Jolanta; Chorabik, Karolina; Majka, Zbigniew

Efficient methods for synthesis of florol and its derivatives

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Opracowanie wydajnej metody syntezy florolu i jego pochodnych
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2015
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 112, Iss. 17
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 29-36
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 35-36
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.15.102.4050
Opis bibliograficzny
Efficient methods for synthesis of florol and its derivatives = Opracowanie wydajnej metody syntezy florolu i jego pochodnych / Jolanta Jaśkowska, Karolina Chorabik, Zbigniew Majka // Technical Transactions. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fragrances, florol, florifol, synthesis of tetrahydropyran derivatives, Pins cyclisations

związki zapachowe, florifol, florol, synteza pochodnych tetrahydrofuranu, cyklizacja Prins’a
Abstrakt
The paper describes and compares the two methods of synthesis of florol (1) (4-methyl-2-(2-methylpropyl) tetrahydro-2H-pyran-4-ol) by the Prins reaction. The first method involves the reaction for obtaining ... więcej

W pracy opisano i porównano dwie metody syntezy florolu (1) (4-methyl-2-(2-methylpropyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol) na drodze reakcji Prinsa. Pierwsza metoda dotyczyła reakcji otrzymywania 1 w chlorku ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/