Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kwaśny, Justyna; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt

Przegląd technologii produkcji biogazu różnego pochodzenia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Technologies of biogas production from different sources – a review
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 17
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 83-102
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 101-102
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Przegląd technologii produkcji biogazu różnego pochodzenia = Technologies of biogas production from different sources – a review / Justyna Kwaśny, Marcin Banach, Zygmunt Kowalski // Czasopismo Techniczne. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biogaz, fermentacja metanowa, biomasa, odnawialne źródła energii

biogas, methane fermentation, biomass, renewable energy sources
Abstrakt
Biogaz powstaje w procesie fermentacji metanowej biomasy. Pod względem chemicznym jest mieszaniną głównie metanu, tlenku węgla, siarkowodoru oraz wody w postaci pary wodnej. Stężenia tych gazów ... więcej

Biogas is produced in the anaerobic digestion of biomass. It is a mixture of methane (mainly), carbon monoxide, hydrogen sulfide and water in vapor form. The concentrations of these gases vary depending ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/