Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara; Kijkowska, Regina; Wzorek, Zbigniew

Comparative study of hydroxyapatite prepared by the authors with selected commercially available ceramics

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
Numeracja Vol. 7, No. 1
Data wydania 2012
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 385-391
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 391
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1842-3582
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Comparative study of hydroxyapatite prepared by the authors with selected commercially available ceramics / Agnieszka Sobczak-Kupiec, Dagmara Malina, Regina Kijkowska, Zbigniew Wzorek // Digest Journal ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe natural hydroxyapatite, synthetic hydr oxyapatite, physicochemical properties
Abstrakt
The paper presents study of hydroxyapatites from different sources - obtained by the authors: a) Nat.HA, derived from animal bones, b) synthetic made by a wet method, - in comparison with commercial powders; ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 30
Impact Factor 1.092
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/