Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jasiński, Radomir; Mikulska, Maria; Socha, Jan; Barański, Andrzej

Regio- i stereoselektywność [2+3] cykloaddycji α-podstawionych nitroetenów z 1,3-dipolami propargilo-allenowego i allilowego typu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Regio-and stereoselectivity of [2+3] cycloaddition of α-substituted nitroethenes with 1,3-dipoles propargyl-allene and allyl type
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 17
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 53-63
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 62-63
Bibliografia (liczba pozycji) 49
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Regio- i stereoselektywność [2+3] cykloaddycji α-podstawionych nitroetenów z 1,3-dipolami propargilo-allenowego i allilowego typu = Regio-and stereoselectivity of [2+3] cycloaddition of α-substituted ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe [2+3] cykloaddycja, nitroalkeny, regioselektywność, stereoselektywność

cycloaddition, nitroalkenes, regioselectivity, stereoselectivity
Abstrakt W artykule przeprowadzono krytyczną analizę danych literaturowych dotyczących regioi stereoselektywności reakcji [2+3] cykloaddycji z udziałem α -podstawionych nitroetenów.

The paper is a critical review of available literature data about regio- and stereoselectivity of [2+3] cycloaddition reactions of α-substituted nitroethenes.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/