Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46640)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22958)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz

Research on thermal cracking of a rectangular RC tank wall under construction. I: Case study

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Performance of Constructed Facilities
Numeracja Vol. 30, Iss. 1
Data wydania 2016
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 04014198-1–04014198-10
Oznaczenia ref./art. 04014198
Bibliografia (na str.) 04014198-10
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1943-5509
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000704
Opis bibliograficzny
Research on thermal cracking of a rectangular RC tank wall under construction. I: Case study / Andrzej Seruga, Mariusz Zych // Journal of Performance of Constructed Facilities [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe RC tank, wall, cracks, hydration age, concrete construction
Abstrakt
This paper presents the results of the experimental study on the thermal cracking of the wall of rectangular reinforced concrete (RC) tank. The tank is located in the sewage treatment plant in Zywiec, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 20
Impact Factor 1.192
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/