Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pudo, Alicja; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna

Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1. T. 3
Redaktor źródła M. Kuczera; K. Piech
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Creativetime
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika DVD
Zakres stron 698-703
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 703
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-63068-46-3
Uwagi Ścieżka dostępu: Zagadnienia_1_3
Nazwa konferencji Konferencja Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki
Miejsce konferencji Kraków, Łódź
Data konferencji 6.12.2014, 13.12.2014
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji / Alicja Pudo, Iwona Kamińska, Joanna Ortyl // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sondy fluorescencyjne, fotopolimeryzacja kationowa, fotopolimeryzacja rodnikowa, pochodne kumaryny, FPT, monitorowanie procesów polimeryzacji
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono badania z zakresu wykorzystania pochodnych kumaryny jako molekularnych sond fluorescencyjnych do monitorowania procesu fotopolimeryzacji kationowej i rodnikowej z zastosowaniem ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/