Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kiklica, Ewelina; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna

Synteza oraz badania spektroskopowe niesymetrycznych pochodnych soli diarylojodoniowych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1. T. 3
Redaktor źródła M. Kuczera; K. Piech
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Creativetime
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika DVD
Zakres stron 750-755
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 755
Bibliografia (liczba pozycji) 2
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-63068-46-3
Uwagi Ścieżka dostępu: Zagadnienia_1_3
Nazwa konferencji Konferencja Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki
Miejsce konferencji Kraków, Łódź
Data konferencji 6.12.2014, 13.12.2014
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Synteza oraz badania spektroskopowe niesymetrycznych pochodnych soli diarylojodoniowych / Ewelina Kiklica, Iwona Kamińska, Joanna Ortyl // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sole diarylojodoniowe, pochodne hiperwalencyjnego jodu(III), fotoinicjatory kationowe, fotopolimeryzacja, spektroskopia
Abstrakt
W okresie ostatnich lat zainteresowanie organicznymi związkami hiperwalencyjnego jodu znacząco wzrosło co wynika z faktu iż nastąpił szybki rozwój zastosowań pochodnych jodu(III) zarówno w chemii ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/