Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zając, Bogusław; Plebankiewicz, Edyta

Economic analysis of the repair technique applied to airport concrete pavements

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Analiza ekonomiczna remontu betonowych nawierzchni lotnisk
Tytuł źródła Recent advances in civil engineering : construction management
Redaktor źródła E. Plebankiewicz
Współtwórca źródła Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2015
Język angielski
Seria/Czasopismo Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Numer w serii głównej 480
ISSN serii głównej 0860-097X
Zakres stron 145-155
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 155
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Economic analysis of the repair technique applied to airport concrete pavements = Analiza ekonomiczna remontu betonowych nawierzchni lotnisk / Bogusław Zając, Edyta Plebankiewicz // W: Recent advances ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[060000] Nauki ekonomiczne. Ekonomika
Słowa kluczowe airports, repair, bitumen, Flexible Joint Method, life cycle costs

lotniska, naprawa, bitum, złącze podatne, koszty w cyklu życia
Abstrakt
This paper describes typical damage of concrete elements of airfield pavements. It also presents an analysis of the economic costs associated with their manufacture, maintenance and repair viewed in the ... więcej

W pracy opisano typowe uszkodzenia betonowych elementów nawierzchni lotniskowych. Przeprowadzono analizę ekonomiczną związaną z kosztami wytworzenia oraz utrzymania i naprawy w długim okresie czasowym. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/